Konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2024”

  • konkurs skierowany jest do rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych

Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych:
– produkcja zwierzęca;
– produkcja roślinna;
– ogrodnictwo i sadownictwo;
– producent-przetwórca.
Zgłoszenia należy przesyłać do 29 lutego 2024 r.

rolnik z lubelskiego 2024