Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Łaszczów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. „Szkolenie w sportach walki” w 2022 r.