UWAGA

UWAGA

Mieszkańcy Gminy Łaszczów

W związku z poleceniem Wojewody Lubelskiego i pismem 2LPOT w sprawie przekazania informacji mieszkańcom o obecności żołnierzy na terenie naszej gminy objętej poszukiwaniami przekazujemy poniższą treść:

„Zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi wspólnie z Wojewodą Lubelskim – Panem Krzysztofem Komorskim, zwracam się z prośbą o przekazanie informacji do Wójtów Gmin, które zasięgiem terytorialnym obejmują miejscowości: Komarów Osada, Wożuczyn, Wolica Brzozowa, Zamłynie, Pukarzów oraz Zwiartówek o zaplanowanych wzmożonych ruchach dużej ilości żołnierzy na tych terenach w dniu 30.12.2023 r., od godz. 09.00 do zmroku, w związku z poszukiwaniem niezidentyfikowanego obiektu powietrznego.

Działanie informacyjne ma na celu zapobiec zbędnej panice lokalnej ludności.”