Wykaz numerów kontaktowych przeznaczonych do informowania o trudnych warunkach na drogach

Nazwa JednostkiNr telefonu
stacjonarnego
Nr telefonu
komórkowego
Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim
Andrzej Dmitroca
  84 664 22 73 
Z-ca Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim
Grzegorz Mazik
  84 664 22 73 
  Dyżurny ZDP
w Tomaszowie Lubelskim  
84 664 20 57
Fax 84 664 22 73 (tylko w godz. pracy od 700 do 1500)
e-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl
 
Obwód Drogowy Nr 1
w Tomaszowie Lubelskim
84 665 84 64603 743 727
Obwód Drogowy Nr 2
w Żulicach
84 661 31 58603 743 726
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie81 749 53 00 e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl  
Urząd Miejski w Łaszczowie Sekretariat84 661 15 05 (pon. – piąt. od 730 do 1530) 
Urząd Miejski w Łaszczowie Referat Gospodarki Komunalnej84 661 15 18 (pon. – piąt. od 730 do 1530)